Cierń nostalgii. Liryka światowa w wyborze i przekładzie Jerzego Danielewicza

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2021

Cierń nostalgii to jedyna w swoim rodzaju antologia liryki światowej, zawierająca wiersze o miłości, życiu i śmierci pisane w różnych epokach i krajach. Łączy je refleksja nad sensem istnienia, poczucie nieodwracalności losu i melancholia. Utworom oryginalnym towarzyszą przekłady pióra Jerzego Danielewicza. Zebranie w jednej książce zbliżonych tematycznie wierszy około 80 poetów tworzących w różnych językach i czasach (od VII wieku p.n.e. do III wieku n.e. oraz w wiekach XIII–XXI) z pewnością ułatwi miłośnikom poezji dostęp do tych nie zawsze łatwo osiągalnych utworów, z których wiele zasługuje na miano arcydzieł.