„Zapomniane, nieuśmierzone...”. Pamięć, zapomnienie, trauma w twórczości Włodzimierza Odojewskiego

Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2020

Pamięć, zapomnienie i trauma to najważniejsze kategorie, wokół których skupia się uwaga badaczy dzieła Włodzimierza Odojewskiego. Teksty w niniejszej książce zostały podzielone na trzy kręgi tematyczne. W dziale zatytułowanym Lektura ponowna refleksji poddano zarówno najważniejsze, jak i nieco mniej znane teksty autora Miejsc nawiedzonych oraz jego inspiracje czytelnicze. Drugą część książki poświęcono zagadnieniom natury tekstologicznej. Tom zamykają zaś rozpoznania biograficzne oraz wspomnienia o pisarzu, a także świadectwa czytelników, utrwalające ich własne, bardzo owocne spotkania lekturowe z dziełem Odojewskiego. Książka stanowi drugą publikację z cyklu monografii wieloautorskich, który zaplanowany został jako efekt regularnych spotkań naukowych poświęconych twórczości autora Zmierzchu świata; pierwszą z nich była książka Zabezpieczanie śladów. Wokół życia i twórczości Włodzimierza Odojewskiego (Poznań 2018).