Punkty wspólne. Literatura między prywatnym a publicznym

Wydawnictwo Rys 2023

Przygotowana przez zespół doktorantek Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze UAM i absolwentek filologii polskiej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM monografia zbiorowa „Punkty wspólne. Literatura pomiędzy prywatnym a publicznym” opisuje praktykę finansowania, popularyzacji i promocji literatury, a także edukacji kulturowej w polu literackim. Książka zawiera teoretyczny wstęp autorstwa Piotra Dobrowolskiego oraz dziesięć wywiadów, poprzedzonych merytorycznymi wprowadzeniami – studiami przypadków, ukazującymi historię i prezentującymi działalność wybranych instytucji oraz organizacji działających w polu literatury, a także kreślącymi kontekst dla specyficznych obszarów tematycznych pojawiających się w rozmowach, które stały się przyczynkiem do skonstruowania rozbudowanego słownika terminów fachowych, znajdującego się na końcu publikacji. W przeprowadzonych wywiadach i autorskich tekstach zwrócono uwagę na uwarunkowania instytucjonalne w zakresie projektów wydawniczych, animacji życia literackiego i upowszechniania czytelnictwa, ze szczególnym zainteresowaniem opisując towarzyszące im, rozpoznane oraz potencjalne problemy finansowe, organizacyjne i komunikacyjne warunkujące pracę osób, instytucji, organizacji i firm, ze wskazaniem na praktyczne i potencjalne możliwości ich przezwyciężania.

Książkę można bezpłatnie pobrać tutaj.