COVID-19 – czarna seria ciągle trwa. Medialny obraz koronawirusa i jego oddziaływanie społeczno-polityczne. Raport z monitoringu mediów w ramach konkursu „Badania nad COVID-19” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań 2021

Autorzy: Małgorzata Rybka, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Przemysław Wiatrowski, Katarzyna Zagórska, Małgorzata Kołodziejczak, Dagmara Świerkowska, Jacek Wyszyński

Czym jest pandemiczny paraliż lub metaforyka białych kombinezonów? Odpowiadają na te pytania autorzy raportu, poznańscy badacze, którzy podjęli się interdyscyplinarnego opisu obrazu koronawirusa w przekazie medialnym. Materiał zebrano na podstawie wydań czterech dzienników („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Fakt. Gazeta Codzienna”, „Super Express”) oraz trzech telewizyjnych serwisów informacyjnych („Wydarzenia”, „Fakty”, „Wiadomości”). Ze względu na charakterystykę podjętą w kontekście zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej i prowadzonej w Polsce kampanii wyborczej, do analizy wybrano czterotygodniowe okresy, I: 4.03.2020-1.04.2020, II: 20.04.2020-17.05.2020, III: 15.06.2020-12.07.2020. Czytelnik może się zapoznać ze sposobami nazywania koronawirusa, cechami przekazów dziennikarskich, ich emocjonalnością czy wybranymi aspektami pandemicznej komunikacji wizualnej. Publikacja jest wieloaspektowa, ale jednocześnie spójna i atrakcyjna graficznie, co ułatwia odbiór treści filologowi, medioznawcy, adeptowi sztuki dziennikarskiej, jak też każdemu zainteresowanemu prezentowaną tematyką. Atut opracowania stanowią nowatorskie narzędzia badawcze, aktualność omawianych zagadnień oraz uporządkowanie redakcyjne (wykazy użytych skrótów, rycin, wykresów, tabel oraz przywołanych prac).