Elaine Showalter, Anarchia płci. Gender i kultura w czasach fin de siècle’u

Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2021

przeł. Agnieszka Budnik, Katarzyna Kapusta, Katarzyna Kebernik, Jolanta Kikiewicz, Agnieszka Kocznur, Aleksandra Kuś, Aleksandra Leśniewska, Małgorzata Nowak, Dominika Nowicka, Karolina Olech, Mikołaj Przezbórski, Agnieszka Słowikowska, Izabela Sobczak, Agnieszka Waligóra, Patrycja Wołkowska, Agata Woźniak

Z radością i dumą prezentujemy owoc pracy studentek oraz studenta specjalności przekładowej – tłumaczenie fundamentalnej i klasycznej dziś książki Elaine Showalter pt. „Anarchia płci. Gender i kultura w czasach fin de siècle’u” (Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2021). Zespół pracował pod opieką naukową Pani Profesor Ewy Kraskowskiej oraz Pani Profesor Ewy Rajewskiej. Redakcją książki zajęło się studenckie Koło Edytorów UAM „Trantiputl” pod czujnym okiem Pani Profesor Katarzyny Krzak-Weiss. Całemu wspaniałemu Zespołowi serdecznie gratulujemy!