Studia młodych badaczy języka regionu. Stare – nowe, dawne – współczesne

Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2022

red. Błażej Osowski, Katarzyna Zagłoba

Studia młodych badaczy języka regionu to zbiór materiałów zaprezentowanych podczas I Forum Młodych Badaczy Języka Regionu, tj. studencko⁠-⁠doktoranckiej konferencji organizowanej przez Pracownię Dialektologiczną UAM i Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe UAM. W tomie znajdują się także tekst dydaktyczny i omówienie słownika Marka Stanisławskiego. Studenci i doktoranci w swych publikacjach skupili się na temacie: Stare – nowe, dawne – współczesne, pokazując tym samym, jak rozwija się język i jak rozwija się świat. Niniejszy tom udowadnia potencjał drzemiący w młodych naukowcach oraz ukazuje, jak wiele obszarów badawczych pozostaje jeszcze do odkrycia przez językoznawców.